U koni koni sa

U koni koni sa u koni.
U koni koni sa u koni.
Kvak-kvak-kvak ekodarja,
kvak-kvak-kvak ekodarja,
kuvik parararam, kuvik parararam,
kuvik pik-nik-sik.

 

További dalok